Medlemskab af H/F Ishøj Søndergård indebærer en lang række fordele for dig, frem for alt adgang til et fristed, en grøn plet i nærheden af din helårsbolig og til en rimelig leje.

Medlemskabet indebærer også nogle forpligtelser – ikke mindst i forhold til H/F Ishøj Søndergårds øvrige medlemmer. Du er tæt på dine naboer og bør derfor benytte din have på en måde, som ikke generer dem, du deler hæk eller sti med. Du er som havelejer også foreningsmedlem og dermed forpligtet til at deltage i løsningen af de opgaver, som kun kan løses i fællesskab af din forenings medlemmer.

Dit medlemskab indebærer også mulighed for at være med til at beslutte, hvordan H/F Ishøj Søndergård skal drives. Det forudsætter - som det mindste - at du møder frem på den årlige generalforsamling og tager et medansvar for valget af bestyrelse og for de øvrige beslutninger, der skal træffes.

I H/F Ishøj Søndergårds vedtægter § 4.1 står der:

"Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid kan udledes af foreningens regnskabsaflæggelse overfor medlemmerne."

Endnu en god grund, og måske den vigtigste, til at du møder frem på den årlige generalforsamling og tager et medansvar!

Har du interesse og mulighed for det, kan du også stille op som kandidat til en post i H/F Ishøj Søndergård's bestyrelse eller som medlem af vurderinsgudvalget.

Som bestyrelsesmedlem får du direkte medindflydelse på H/F Ishøj Søndergård's daglige drift.

Bestyrelsesarbejde er både spændende og lærerigt.

Inden du stiller op til bestyrelsen, skal du imidlertid gøre dig klart, at bestyrelsesarbejde i reglen optager en hel del tid og ikke altid er lige taknemmeligt.

H/F Ishøj Søndergård, Rosen 1, 2635 Ishøj.  CVR-nr. 31211417 - email til foreningen
Webansvarlig er bestyrelsen v/SJL - email til webmaster

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk