Bestilling af vurdering sker hos vurderingsudvalget I foreningshuset,

på følgende datoer mellem kl. 10 -12:

 

Alternativt kan vurderingsudvalget også kontaktes på mail: hvfis.vurdering@gmail.com

H/F Ishøj Søndergård, Rosen 1, 2635 Ishøj.  CVR-nr. 31211417 - email til foreningen
Webansvarlig er bestyrelsen v/SJL - email til webmaster

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk