Aktiviteter

Information om aktiviteter i 2023

______________________________________________________________________________________________________________

Sankt Hans

Husk at tilmelde jer til Sankt Hans hygge. Der kan købes mad som I kan se på opslagene i kasserne ved stierne.

Vi kan ikke love at der bliver tændt bål, men vi håber.

_______________________________________________________________________________________________________________

Sommerfesten:

Afholdes i år den 12 August. Husk at reservere dagen. Mere information følger.

_______________________________________________________________________________________________________________

Parkeringsapp:

Vi går i gang med indsamlingen af data ca d. 20/6.

 I vil modtage meddelelse her om via Probo og vi skal have alle data fra jer inden 1. august.

________________________________________________________________________________________________________________

Havevandring 3/7-23 :

Alle hække skal klippes og græsset ud til stien skal slås.

________________________________________________________________________________________________________________

Trailer parkering:

Bestyrelsen vil opfordre til at folk parkerer deres trailere på en hensigtsmæssig måde.

således at der tages hensyn til stier og hække,

så man kan passere trailerne på stien ved trailerpladsen .

________________________________________________________________________________________________________________