Vedtægter

Lovgrundlaget 

Her kan du læse om medlemmers of forenings forudsætninger inden for lovens rammer. 

LEARN MORE